fbpx

BRD Sogelease

CONDITII:
  • leasing auto second hand destinat persoanelor juridice (societati)
  • avans intre 15 - 50 % in functie de situatia contabila a societatii
  • dobanda de 3.99%
  • vechimea societatii minim 1 an
  • societatea sa nu figureze cu datorii in CRB.
DOCUMENTE NECESARE: CERERE FINANTARE - completata, semnata si stampilata pe fiecare pagina de reprezentantul legal
  • copie Certificat de Imatriculare de la Registrul Comertului a societatii (CUI)
  • copie Act Constitutiv
  • copie Carte de Identitate reprezentant(i) legal(i) a societatii
  • ultimul bilant cu anexele prevazute de lege (inclusiv recipisa de transmitere) si balanta aferenta bilantului
  • ultimele 2 balante lunare de verificare
Dupa caz, BRD Soge Lease isi rezerva dreptul de a solicita si alte acte necesare pentru efectuarea analizei.